Hacking for sustainibility

Ik heb me onlangs aangemeld om mee te doen aan de hacking for sustainability challenge. Mijn bijdrage bestaat uit het aanleveren van een 5star opendata Api rondom pesticiden data van de nederlandse overheid.

10-5stars
Gisteren (9 September) heb ik een presentatie over mijn bijdrage tijdens een meetup in het provinciehuis van Zuid-Holland gegeven. Hieronder een samenvatting daarvan.

In het dagelijks leven ben ik zelf werkzaam bij de overheid. Ik heb uigelegd waarom het in een organisatie vol gesloten standaarden en proprietary software moeilijk is een praktische bijdrage te leveren aan het realiseren van opendata.

4-labyrinth

Voor veel overheidsdienaren bestaat hun bijdrage aan het oplossen van een probleem dan ook vaak uit het inhuren van een adviseur of software leverancier. Het realiseren van kwalitatief goede en goed herbruikbare data is daarbij meestal een ondergeschoven kindje

data-cartoon

In mijn persoonlijke leven heb ik mij ontwikkeld in het gebruik van opensource software en Linux als operating system. Ik heb leren programeren en ik ben websites en tools gaan maken en onderhouden voor diverse vrijwilligers organisaties. Als ik problemen ervaar bij het gebruik van mijn opensource gereedschappen dan kaart ik deze problemen aan in de juiste opensource community en help mee om de problemen op te lossen. Ik heb dus ervaren hoe geweldig het is om in communities te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van je (technische) leven.

Ik zou heel graag binnen mijn normale (overheids)werk met opensource en opendata bezig willen zijn en in communities samenwerken aan het geleidelijk ontwikkelen en verbeteren van gereedschappen waarmee ambtenaren en burgers hun rol beter kunnen vervullen. Vooralsnog doe ik dit liever op persoonlijke basis als vrijwillger bij het ontsluiten van overheidsdata rondom pesticiden.

11-kleurplaat

Ik heb tot nu toe de volgende bronnen rondom pesticiden ontsloten (rating conform 5stars opendata Berners-Lee5stars opendata Berners-Lee):
1star: Risico’s en normen van stoffen door het Rijksinstituut voor Milieu (http://rivm.nl)
2stars: Toelating door het College Toelating bestrijdingsmiddelen (http://www.ctgb.nl)
3stars: Metingen van stoffen in het oppervlaktewater door de waterbeheerders (http://ihw.nl)
4stars: Gebruik van bestrijdingsmiddelen door het Centraal bureau voor de Statistiek (http://cbs.nl)
Doel van de Api die ik zelf bouw is het realiseren van het 5stars niveau
10-5stars
Een vereenvoudigd datamodel voor de Api die ik aan het realiseren ben:
10b-datamodel
Bij het maken en presenteren van de api maak ik gebruik van de volgende opensource gereedschappen:
– Python, Django, Django_restframework, Sqlite3, GDAL
– Output formaten tot nu toe Json en Geojson, wordt zekere uitgebreid met xml en csv.
– Virtual linux server om de Api online te brengen. Was beslist nodig maatwerk omgeving te maken om de zaak online te krijgen. Standaard hosting biedt hier geen oplossing voor.
– Meeste werk bestond uit het schrapen van de data uit de diverse bronnen en het testen en verbeteren van de kwaliteit van de data en de dataontsluiting.
De Pesticiden Api kan hier gevonden worden: http://api.openh2o.nl/stof

pesticides-api

Naast de Api zelf heb ik een aantal demo’s gemaakt waarmee de Api op effectiviteit,efficiency en fouten getest kan worden. Mischien bieden de demo’s ook inspiratie aan developers om apps op de api te gaan bouwen:
Kaart met waterkwaliteit: http://demo.openh2o.nl/stof/wakwalkaart.html
Tabellen en grafieken met info uit div. bronnen: http://demo.openh2o.nl/stof/stofdiffbron.html
Info over gebruik (cbs) en toelating (ctgb) in 1 grafiek: http://demo.openh2o.nl/stof/relatietoelatinggebruik.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s